REGULAMIN licytacji

Regulamin aukcji charytatywnych  dla Akcji Panny Młode..

 1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i w pełni akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Każdy licytujący musi być zarejestrowany na stronie Fundacji  i może występować wyłącznie pod jednym loginem.
 3. Przedmiotem aukcji są fanty (przedmioty lub usługi) przekazane  przez darczyńców do spieniężenia na leczenie podopiecznych Akcji Panny Młode.
 4. Przedmioty wystawione na aukcje posiadają określoną odgórnie cenę wywoławczą. Cena ostateczna do przekazania na wskazane rachunki dziewczynek zostanie określona drogą licytacji w serwisie pod postacią komentarzy do wątku.
 5. Rzeczy wystawione na sprzedaż posiadają opisy, zgodne ze stanem faktycznym i najlepszą wiedzą Fundacji.
 6. Sprzedaż przedmiotów następuje wyłącznie drogą licytacji na stronach akcji lub tez na stronach serwisów aukcyjnych w szczególnych przypadkach.
 7. Fanty rzeczowe gotowe można obejrzeć osobiście w przed decyzja o zakupie – w tym celu proszony jest wcześniejszy kontakt mailowy.
 8. Kwotę oferowaną należy wprowadzać w komentarzu do aukcji – w pole należy wprowadzić wyłącznie wartość cyfrową.
 9. Wszelkie uwagi i pytania związane z aukcjami kierujemy na adres mailowy kontakt@panny-mlode.pl, nie wpisujemy ich w pole komentarzy!
 10. Jedno pole komentarza to jedna oferta kwotowa.
 11. Komentarze niezgodne z regulaminem będą usuwane przez administratora Aukcji.
 12. Wartości ofertowe zaokrąglamy do 10 zł (nie wprowadzamy kwot o mniejszym zaokrągleniu). np. ofertę 1020 zł przebijać należy kwotą 1030 złnie mniejszą.
 13. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie określonej czasowo w każdej aukcji.
 14. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
 15. Zwycięstwo w licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży i zobowiązuje Kupującego do przelania wylicytowanej kwoty na rachunek bankowy Fundacji, kwota w całości zostanie przekazana na rzecz dziecka.
 16. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. Przekazanie wygranej w licytacji następuje po uiszczeniu pełnej kwoty.
 17. Wpłata za wygrany przedmiot winna w pełni nastąpić w ciągu dokładnie 48 h od chwili zakończenia aukcji.
 18. W przypadkach uzasadnionych pisemnie dopuszcza się możliwość wpłaty zaliczki w wysokości 10 % wylicytowanej ceny w ciągu maksymalnie 48h od chwili zakończenia aukcji – obowiązuje przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji.
 19. W przypadku nie dotrzymania terminu 14 dni następuje przepadek wpłaconego zaliczki – nie ma możliwości cofnięcia kwoty przelewu z rachunku Fundacji, kwota zostanie wykorzystana na cele statutowe .
 20. Żadna z czynności Fundacji związana ze Akcją Panny Młode i licytacjami nie jest wykonywana odpłatnie.
 21. Wystawiający zastrzega sobie prawo usunięcia komentarza zawierającego ofertę w razie niemożliwości weryfikacji jej prawdziwości i realności kwoty.
 22. Wylicytowaną rzecz możną odebrać osobiście lub może zostać wysłana kurierem – przekazanie następuje na koszt Kupującego.
 23. W przypadku usług wykonanie wylicytowanych usług następuje w terminie i na warunkach  określonych w każdej licytacji.